Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

zondag 29 januari 2017

Boekbesprekingen nieuwe boeken in de mediatheek - boekentips


Regelmatig schaffen we nieuwe boeken aan voor de mediatheek. Veel van die boeken lezen we ook, zodat we ruime kennis hebben van onze collectie en leerlingen goed kunnen adviseren bij hun boekenkeuze. Hieronder drie besprekingen van recent door ons gelezen literatuur en jeugdliteratuur.Af en toe schaffen we ook vakliteratuur aan, zowel voor de mediatheek als voor docenten. De laatste bespreking hieronder betreft het boek "Je hebt wél iets te verbergen",  over de bedreiging van onze privacy in een gedigitaliseerde maatschappij. Verplichte kost voor iedereen die actief is op het internet.
De stalkster - Miriam Rotenstreich

Criminologe Elsemijn verliest haar grote liefde: rechercheur Binck. Binck had een codicil en zijn organen zijn aan een tiental mensen gedoneerd. In een poging hem weer tot leven te wekken brengt Elsemijn, met behulp van een detective alle mensen die organen van hem hebben gekregen bijeen in 1 kamer. De stalkster is een boek over verlies en verlangen. Een boek dat je eigenlijk moet lezen met voorkennis. De schrijfster Mirjam Rotenstreich is getrouwd met schrijver A.F.Th. van der Heijden. Samen hadden zij een zoon, Tonio, die in 2010 op 21-jarige leeftijd is omgekomen bij een verkeersongeluk in Amsterdam. Met dit gegeven in het achterhoofd begrijp je beter waarom dit boek geschreven moest worden. Want hoe graag zou de schrijfster haar zoon Tonio niet terug willen halen? Het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken: Heel, In stukken, Vergaren en Bijeen. Het verhaal leest makkelijk weg en begint als een vlot geschreven detective. Maar gaandeweg verliest het verhaal zijn geloofwaardigheid. Om de mensen, die een stukje Binck hebben gekregen bij elkaar te brengen, moet Rotenstreich zich in allerlei bochten wringen. Naast de zoektocht van Elsemijn is er nog een tweede verhaallijn: Binck blijkt geen integere rechercheur te zijn geweest en zijn dood is waarschijnlijk geen ongeluk. Rotenstreich doet het voorkomen alsof Elsemijn een detective inhuurt om de ware reden van Binck's dood te onderzoeken. In eerste instantie geloof je dat als lezer ook, maar al snel begrijp je dat Elsemijn met Binck's "terugkeer" bezig is. Jammer is dat we hierdoor nauwelijks inzicht krijgen in de emotionele toestand van Elsemijn. Zo blijft zij een afstandelijke vrouw met lugubere plannen. Hoewel het verhaal te veel focust op het plot, is het idee origineel en blijft het boek je bij.

Geschikt voor leerlingen vanaf Havo 4/VWO 4

Marga VenVermist  - Helen Vreeswijk

In Memoriam: Helen Vreeswijk; Op 31 oktober jongstleden is de schrijfster Helen Vreeswijk op 55-jarige leeftijd na een ernstige ziekte overleden. Zij schreef meer dan 18 boeken, waaronder veel jeugdthrillers. Bekende titels van haar zijn: 'Chatroom', 'Eerwraak' en 'De stalker'. Vreeswijk werkte tot 2010 bij de politie. Veel van wat zij daar meemaakte verwerkte ze later in haar boeken. Vlak voor haar overlijden is er nog een boek van haar verschenen, met de titel: 'Vermist'. Ook dit boek is te vinden in de Mediatheek. 'Vermist' is het verhaal van Anouk , die samen met vier studiegenoten stage gaat lopen in de Filipijnen. Wat een mooie tijd had moeten worden, verandert in een nachtmerrie, als de meisjes worden ontvoerd en verkocht aan een Indianenstam. In tegenstelling tot de andere boeken van Vreeswijk, speelt dit verhaal zich niet in Nederland af. Alle ingrediënten voor een spannend boek zijn aanwezig: angst, geweld, mannelijke overheersing, bijzondere rituelen en gebruiken, niets blijft de meisjes bespaard. Uiteindelijk wordt Anouk ziek en lijkt zij gered te worden, maar een (goede) afloop wordt ons niet gegund. Het boek is namelijk het eerste deel van een serie. Spannend is het boek zeker, al loopt het verhaal in het midden van het boek een beetje vast. Daar wordt erg veel tijd uitgetrokken voor beschrijvingen. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling van de personages, waardoor het verhaal wat onpersoonlijk wordt. Toch wil je als lezer natuurlijk weten hoe het verder gaat. En nu maar hopen dat er toch nog een vervolg komt....

Jeugdliteratuur, niveau D

Marga Ven


En ik herinner me Titus Broederland  -  Auke Hulst

De eeneiige tweelingbroers Broederland wonen samen met hun vader op een afgelegen plek in het bos, ver van de bewoonde wereld. Eén van de broers, “brae”, vertelt zijn herinneringen aan zijn broer Titus en hun leven samen. “Brae” is de zachtere broer, terwijl Titus de hardere is. Ze worden verwaarloosd, aan hun lot overgelaten en gaan niet naar school. Ze zijn “duivelskinderen” ; hun moeder heeft volgens de dorpsbewoners geslapen met de duivel, met de tweeling als resultaat. “…omdat de een een echo was van de ander, even oud, met dezelfde ogen en naar men dacht – want zo luidde de mythe – een gedeelde zwarte ziel. Duivelskinderen”. Na hun geboorte hadden ze gedood moeten worden, omdat ze tweelingen zijn. Dat schrijft het, fundamentalistische, geloof voor. Moeder is in het kraambed overleden en vader heeft ervoor gekozen de kinderen in leven te laten en ver van de vijandige buitenwereld te laten opgroeien. Overdag trekken de broers er samen op uit, steeds een stukje verder.
Na de dood van hun vader worden de broers gedwongen hun woonplek te verlaten en een nomadisch bestaan te leiden: de aarde om hen heen verdwijnt in een geheimzinnig “zinkgat” (ontstaan door boringen naar “aardbloed” - olie), dat alles en iedereen verzwelgt. Ze gaan op pad met niets anders dan de kleren aan hun lijf, hun gitaar en een oude revolver, op zoek naar de zee.
“Brae” ervaart het leven heel anders dan zijn broer Titus. De verteller ziet veel positiefs en heeft goede jeugdherinneringen, terwijl Titus de wereld ervaart als hard en negatief. De verteller houdt zich het liefst op de achtergrond, Titus gaat graag de confrontatie aan en zoekt het gevaar op.
De roman is indrukwekkend door de inhoud: het levensverhaal van twee jongens in een keiharde, vijandige wereld,  waarbij talloze levensvragen centraal gesteld worden. Het is ook indrukwekkend door de vele thema’s, die heel mooi met elkaar verweven zijn. Thema’s als verwaarlozing, eenzaamheid, ontbering, wreedheid, armoede, geweld, geloof (Bible Belt), identiteit, de trek naar het Westen, komen allemaal aan bod op een onnadrukkelijke manier. Tenslotte is de roman indrukwekkend  door de prachtige taal die van hard, kil en rauw moeiteloos overgaat in liefdevol, poëtisch en beeldend. Het verhaal staat vol met oude, vergeten woorden en zelfbedachte woorden.
Een prachtig verhaal dat diep indruk heeft achtergelaten.
Prima geschikt voor jongeren vanaf 4 HAVO/VWO
Ellen Rodrigo

Je hebt wél iets te verbergen – Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis


Met de komst van de huidige gedigitaliseerde samenleving, gedomineerd door Google en Facebook, komt ons recht op privacy steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd heerst het gevoel dat het allemaal wel mee valt met alle persoonlijke data die op het Internet terug te vinden zijn. Je ziet immers niet welke gegevens van jou bewaard worden en wat er mee gebeurt. “Ik heb niets te verbergen, want ik doe niets illegaals” lijken veel mensen te denken. Onderzoeksjournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis laten zien dat privacy op dit moment het meest bedreigde mensenrecht is.
Van iedereen die in de digitale wereld actief is worden tal van gegevens verzameld, gekoppeld, verhandeld en bewaard in allerlei databestanden van bedrijven en overheden. Als individu heb je nauwelijks of geen inzicht in deze gegevens. Al je gedrag op Internet wordt gevolgd. “Gratis” toepassingen als Facebook of Whatsapp zijn niet gratis: je betaalt met je data.
Het boek is uitstekend gedocumenteerd, goed en vlot geschreven en goed te begrijpen zonder technologische voorkennis. M.b.v. talloze voorbeelden en anekdotes wordt getoond op welke manieren onze privacy gevaar loopt. Een aanrader voor iedereen die gebruikt maakt van computer en smartphone.
De auteurs zijn onderzoeksjournalisten, o.a. voor De Correspondent.
Opgenomen in de collectie bij vakliteratuur.
Ellen RodrigoGeen opmerkingen:

Een reactie posten