Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

woensdag 26 november 2014

Mediawijsheid en de mediatheek

In deze week  van 21 t/m 28 november is de WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Een mooie gelegenheid om weer eens iets te vertellen over hoe de mediatheek daarmee bezig is in onze school. En niet alleen in deze ene week!


Zoals al vele jaren zijn ook dit schooljaar alle brugklassen weer begonnen met de eerste lessen informatievaardigheden. De mediatheek is tijdens zo'n les even helemaal alleen voor een brugklas.
De nieuwe leerlingen maken kennis met de mediatheek en hoe je boeken en informatie kunt zoeken.
Ze krijgen veel zoekopdrachten: waar staan de jeugdboeken en hoe vind je die in de kast, hoe kun je in de catalogus een boek zoeken op titel, op auteur of op onderwerp...

De gekleurde rugbandjes op de leesboeken geven een niveau aan. Welke kleur hebben de Engels B-niveau-boekjes?
Maar ook: hoe vind je in een boek je weg met behulp van een inhoudsopgave of een register en waar kun je vinden of een boek vertaald is of niet.Op de computers moeten ze bijvoorbeeld zoeken welke databanken wij zelf in de mediatheek hebben, maar ook waar ze die in de openbare bibliotheek kunnen vinden. Wat databanken zijn, moeten ze dan natuurlijk ook weten.

En hoe zoek je het antwoord op een lastige vraag in Wikipedia, welke zoekterm(en) kun je het best gebruiken en welke link kies je dan uit het resultatenrijtje?
Als de vragen lastiger worden, helpen we hen even een beetje op weg. De docent - vaak de mentor in deze uren - doet ook mee. En zo zijn we met elkaar enthousiast en gezellig bezig.
De antwoorden worden ter plekke nagekeken en zo is het resultaat meteen bekend.


Voor de herfstvakantie hadden alle brugklassen deze lessen in de mediatheek gehad.
In de mediatheek noemen wij dit gewoonlijk informatievaardigheden. Een bescheiden onderdeel daarvan: hoe en waar zoek ik zo goed mogelijk informatie.
In de afgelopen jaren heeft de mediatheek een tweede lessenronde voor brugklasleerlingen uit vmbo, havo en vwo verzorgd, maar dan bij het vak informatiekunde. Eén les had vooral ten doel leerlingen kritisch te leren kijken naar websites en de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van informatie. De tweede les (alleen in havo en vwo) ging vooral om het doelgericht zoeken, verwerven en verwerken van informatie door te werken via een stappenplan. We hebben eerder hierover in onze Blognotes geschreven. Maar er is nu iets veranderd.


Dit schooljaar krijgen voor het eerst alle brugklassen - ook de tweetalige atheneumklassen - twee lessen mediawijsheid bij informatiekunde/computer skills. Aan de eerste les is weinig veranderd. Het doel van de tweede les blijft ook overeind, maar krijgt een extra dimensie.
De inhoud van de opdracht gaat nu over de risico's en gevaren van het internet en social media. We geven de leerlingen allerlei informatie die daarmee te maken heeft. Die informatie hebben we verzameld in een Symbalooblok onder de naam Digibewust: Digibewust / mediatheek HWC.
Zij moeten informatie over één van de onderwerpen verwerken in een folder.


Vorige week zijn we met de eerste lessen gestart bij Informatiekunde en we zijn reuze benieuwd, vooral hoe deze nieuwe les in alle klassen zal gaan uitpakken. Het is best een omvangrijke opdracht.
En daarmee hebben we onze lessen informatievaardigheden in feite verbreed naar mediawijsheid en naar alle klassen. Weer een stap in de goede richting!
In onze vitrine en ook op facebook besteden we aandacht aan de Week van de Mediawijsheid.
De mediatheek onderschrijft het belang van mediawijsheid voor kinderen en ijvert voor het opnemen van mediawijsheid in lessen en vakken. Structureel hebben wij daarmee een bescheiden begin gemaakt in samenwerking met verschillende docenten en met die ervaring en contacten willen we verdergaan.

De Week van de Mediawijsheid staat in dit jaar van 25 jaar Kinderrechtenverdrag in het teken van de rechten van het kind op mediawijsheid.
Vanwege de razendsnelle ontwikkelingen is het tijd dat we nadenken over welke kaders wij (opvoeders, docenten, overheid, industrie, mediamakers) nodig hebben om kinderen optimaal en in veiligheid te kunnen laten bewegen en ontwikkelen in deze nieuwe samenleving vol media.
Het Kinderrechtenverdrag zou deze kaders kunnen bieden volgens de organisatoren.
Jl. maandag is het Manifest "Recht op mediawijsheid" aan de Kinderombudsman overhandigd.
Alle informatie over de week van de mediawijsheid is te vinden op de website http://weekvandemediawijsheid.nl/.  De website van Mediawijzer.net biedt heel veel informatie en materiaal voor ouders, opvoeders, leerkrachten, docenten en andere professionals.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten