Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

dinsdag 18 december 2012

Snelhechters en My Book Buddy

Er worden heel wat werkstukken gemaakt voor alle verschillende vakken en veel van die werkstukken worden keurig ingeleverd in snelhechters. Veel daarvan komen weer bij de leerlingen terug, maar een aanzienlijke hoeveelheid blijft ook achter in school. Omdat wij het zonde vinden om de snelhechters weg te gooien, maken we deze leeg en dan verkopen we ze in de mediatheek weer door voor € 0,20. Niet echt goedkoop, maar het is een service aan de leerlingen, waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt en de opbrengst komt ten goede aan een onderwijsdoel in een ontwikkelingsland.

Vorig jaar heb ik al eens geschreven over de stichting My Book Buddy.
My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt de beschikking over een verrijdbare, afsluitbare boekenkast met boeken die afgestemd zijn op de doelgroep. De boeken worden uitgeleend door de leerkracht aan de kinderen die ze thuis kunnen lezen.
Als schoolmediatheek hebben wij natuurlijk een zekere affiniteit met een organisatie die onderwijs en lezen stimuleert. Dit jaar kunnen wij € 100 aan snelhechtersopbrengsten overmaken aan My Book Buddy en we verwachten dat dit geld goed besteed zal worden.
De stichting heeft een heldere en kleurrijke website, waar van alles te lezen valt over hoe men te werk gaat, in welke landen men opereert, over allerlei acties etc.: My Book BuddyGeen opmerkingen:

Een reactie posten