Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

maandag 3 december 2012

Nieuws uit de HWC mediatheek


Het is een tijdlang stil geweest in de Mediatheekblognotes. Niet omdat er niets te melden viel, maar juist doordat het erg druk was. De leerlingen gaan nu eenmaal altijd voor!
En dat begon al goed in het nieuwe schooljaar. Alle brugklassen hebben twee lessen tijdens h.w.t.-uren in de mediatheek gehad om te leren wat ze allemaal in die mediatheek kunnen vinden en doen (en niet doen...). Ze hebben geoefend met allerlei opdrachten om op verschillende manieren in de catalogus te zoeken en om informatie te zoeken in Wikipedia en de JeugdLiterom. Wij op onze beurt hebben weer met veel enthousiaste nieuwe leerlingen kennisgemaakt. In de vwo- en havo-klassen wordt die kennismaking voortgezet, wanneer ze tijdens het vak Informatica lessen "informatievaardigheden" krijgen. Deze lessen bestaan vooral uit praktijkoefeningen: in de eerste les ligt de nadruk op het beoordelen van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van websites, de tweede les is vooral een oefening in het werken volgens een stappenplan.
De vmbo-klassen doen alleen de eerste les.
De meeste klassen hebben informatica in de eerste periode gehad, klas 1D en 1J zijn nu aan de beurt en zo is klas 1D vandaag met de websites-opdrachten begonnen. Dat was een goede start: ze zijn allemaal goed geconcentreerd aan de slag gegaan en daarmee hebben veel kinderen meteen de helft van het huiswerk al gemaakt! De meeste kinderen halen goede cijfers en deze tellen mee voor Informatica.
Aan het begin van het schooljaar is in enkele 2e klassen het jaarlijkse Jonge Juryproject gestart bij Nederlands. Gefaseerd t/m januari werken alle 2e klassen aan dit project. Om alle leerlingen in de gelegenheid te stellen een leuk boek uit te zoeken, hebben we van de Openbare Bibliotheek een extra collectie jeugdboeken (uitgavejaar 2011) gekregen, die we naast onze eigen boeken aan de projectdeelnemers uitlenen. Voorafgaand laten we hen in de mediatheek nog even zien hoe ze recensies kunnen vinden in de JeugdLiterom en in goede websites en ook hoe ze zelf een recensie kunnen maken bij de boektitel in de Online Mediatheekcatalogus. Dat laatste maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de projectopdracht en daarmee kunnen deze leerlingen weer anderen informeren en misschien stimuleren bij het uitzoeken van een boek.

Daarnaast komen veel leerlingen op eigen initiatief in de mediatheek werken tijdens lessen of tussenuren en in de pauzes is het vaak heel druk. Dan is het zitbankje een geliefd plekje om nog even iets te leren, elkaar te overhoren of een (strip-)boek te lezen.
Vooral voor de verschillende talen zijn er al heel veel boeken uitgeleend in de afgelopen periode. Soms weten leerlingen niet zo goed welk boek ze moeten kiezen, ook al krijgen ze van de docent lijsten met titels of thema's. "Mevrouw, weet u nog een leuk boek voor Engels of Nederlands???" Tja, wat is leuk, wat is spannend in de literatuur? En dan moet het nog een dun boek zijn ook..... Maar meestal kunnen we wel met hen meedenken en helpen bij het maken van een keuze. En als ze dan opgelucht en blij dat ze iets gevonden hebben met een boek (of twee boeken) de mediatheek uitgaan, is onze dag ook weer goed!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten