Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

dinsdag 20 december 2011

Schenking van Google extra impuls voor wiskunde en informatica

Google schenkt 750.000 dollar (554,473 euro) aan Platform Bèta Techniek. Het is voor het eerst dat een bedrijf zo'n groot bedrag direct doneert aan de stichting. Het Platform zal het geld inzetten om meer jongeren te interesseren voor vooral wiskunde en informatica. Extra aandacht gaat ondermeer uit naar het stimuleren van talentvolle meiden en allochtone jongeren om deze richtingen te kiezen. Daarnaast wordt ingezet op het verhogen van het aantal eerstegraads wiskundedocenten. De cheque is op 14 december op een bijeenkomst van de Internationale Wiskunde Olympiade in bijzijn van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs door Google-directeur Pim van der Feltz overhandigd aan Beatrice Boots, directielid van het Platform Bèta Techniek.
Volgens Google is het van belang om al op de middelbare school aandacht aan het onderwerp te besteden. Uit gegevens van Google blijkt dat het merendeel van de studenten die momenteel afstuderen in bètatechniek of wiskunde al tijdens hun middelbare schooltijd ervaring in deze disciplines hadden opgedaan. Google vindt dat alle scholieren de kans moeten krijgen om de actieve ontwikkelaars van de technologie van de toekomst te worden. Via een reeks van onderwijsinitiatieven investeert het bedrijf wereldwijd in de nieuwe generatie van computerwetenschappers en technici.
Zie voor het hele artikel Platform Bèta Techniek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten