Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

dinsdag 8 november 2011

Informatievaardigheden in de brugklassen

Eerder vertelde ik al iets over de eerste lessen van de brugklassen in de mediatheek.
Aan het eind van de eerste les kregen de leerlingen de huiswerkopdracht om de informatie over veilig internetten op het "DIGIBEWUST informatieblok" te bekijken en desgewenst ook hun ouders daarbij te betrekken. De informatie is speciaal voor deze les verzameld in dit DIGIBEWUST blok en gaat over diverse aspecten van internet(on)veiligheid en cyberpesten.

Over minstens een van de items moesten ze vervolgens een klein persoonlijk verhaaltje (eigen belevenis of van een bekende of een mening) inleveren. Sommigen hebben inderdaad een klein stukje geschreven, anderen meer dan een A4 met nieuwe tips, plaatjes en al. Bij elkaar geeft dit een heel aardig beeld van hun ervaringen en hoe ze ermee bezig zijn. 
De verhaaltjes heb ik per klas gebundeld en verwerkt - zonder namen vanwege hun privacy! - in de reacties op Media Trefpunt weblog, zodat de leerlingen van elkaar kunnen lezen en leren. Misschien voor ouders, docenten en m.n. mentoren ook interessant! Foto's van de mediatheekles op het weblog moeten het nog aantrekkelijker maken om eens te gaan kijken.
De tweede mediatheekles omvatte evenals de eerste allerlei zoekopdrachten in Wikipedia, catalogus en boeken, maar dan iets moeilijker en via verschillende stappen. Hier is al de opmaat naar de volgende informatievaardigheden tijdens lessen Informatica.

 
Voor de vwo/havo klassen zijn dat twee informaticalessen. Met de vmbo klassen doen we alleen de eerste les.

In die eerste informatica/informatievaardighedenles staan websites centraal, met name: wie is de auteur/organisatie achter een website, welke bedoeling heeft deze met de website, hoe is het gesteld met de actualiteit en met de volledigheid van de informatie, de verantwoording van gebruikte bronnen, links naar andere websites?
De leerlingen krijgen vooral allerlei opdrachten die hen naar en door bepaalde websites leiden, waarover ze vervolgens dit soort vragen moeten beantwoorden. Ook het aspect internetveiligheid komt opnieuw kort aan de orde. Het is de bedoeling om kinderen kritisch te leren kijken naar websites en hen te leren informatie op waarde te schatten in plaats van deze klakkeloos te consumeren.
In de tweede les moeten de leerlingen een opdracht maken, waarbij ze kennismaken met het werken volgens een stappenplan en waarbij zij hun acties en informatie moeten vastleggen in een zoeklogboek.
Doel: het doelgericht verwerven en verwerken van informatie (in plaats van googlen, kopiëren en plakken uit de losse pols).
Voor 1G, 1K, 1P en 1R hebben deze lessen inmiddels plaatsgevonden. Zij zijn nu hard bezig om hun opdrachten af te maken.  Hiervoor krijgen ze een cijfer voor het vak informatica.
De andere klassen komen in een volgende periode bij informatica aan de beurt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten