Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

vrijdag 20 mei 2011

Internet en auteursrecht

Via het internet ligt de wereld voor ons open en kunnen we over een schat aan informatie in velerlei vormen beschikken. Vooral op web2.0, waar je alles met elkaar kunt delen, ontstaat gemakkelijk de indruk dat al deze informatie ook vrijelijk gebruikt kan worden. Ook op het internet is echter de auteurswet van toepassing en leerlingen moeten we leren dat ongebreideld kopiëren en plakken van materiaal van het web niet is toegestaan.
Daarom besteden we in de informatievaardighedenlessen in de eerste klas aandacht aan begrippen als auteursrecht en plagiaat en aan een correcte bronvermelding. Voor de bronvermelding wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de LWSVO, gebaseerd op de APA-richtlijnen. Een poster met deze richtlijnen hangt in de mediatheek en staat op Teletop voor de leerlingen. Het gemak dient de mens: in Word 2007 bestaat de mogelijkheid om via het tabblad verwijzingen de bron in te voeren, eveneens volgens de APA richtlijnen.
Voor de leerlingen in de eerste klas houden we het zo eenvoudig mogelijk , maar gaandeweg moet het voor hen een vanzelfsprekendheid zijn om een correcte en volledige bronvermelding aan hun werk toe te voegen, niet alleen voor teksten, maar ook voor alle soorten afbeeldingen, filmpjes, muziekfragmenten etc.
Daarnaast kunnen we hen leren van welke materialen ze wel gebruik kunnen maken en hoe ze die kunnen vinden. Alleen al vanuit deze invalshoek is het belangrijk dat ook docenten hiervan voldoende weten. Wordt vervolgd in een volgend blogbericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten