Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

maandag 7 maart 2011

Niet alles voor zoete koek slikken

In het HWC is geen plotselinge prinselijke belangstelling voor mediawijsheid, maar wordt wel gewerkt aan constante aandacht voor het aanleren van informatievaardigheden.
In de periode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie hebben verschillende eerste klassen weer twee lessen gehad. Dit keer niet in k.w.t. tijd, maar als onderdeel van informatica. In deze lessen wordt geoefend op geheel verschillende onderdelen van informatievaardigheden.
In de ene les maken de leerlingen kennis met het Big 6-stappenplan om te leren doelgericht en gestructureerd aan een opdracht te werken. De grote 6 in het kort:
  • orientatie op de opdracht
  • onderzoeksvraag en informatiebehoefte vaststellen
  • bronnen, planning en informatie zoeken
  • informatie selecteren
  • verwerken van informatie in werkstuk
  • evaluatie
 Deze opdracht is eenvoudig en de bronnen worden aangereikt. In dit startniveau van de leerlijn gaat het vooral om het verzamelen en kritisch selecteren van informatie uit verschillende bronnen plus de verwerking van deze informatie in een eigen en origineel werkstuk. Met de nadruk op origineel, want knippen en plakken is niet toegestaan en het correct vermelden van de gebruikte bronnen behoort ook tot de opdracht. Begrippen als auteursrecht, intellectueel eigendom en plagiaat worden voorafgaand behandeld. Ook dit jaar toonden de leerlingen hiervoor veel belangstelling. Ze lijken het ook wel een beetje spannend te vinden dat op plagiaat bijvoorbeeld in onze samenleving behoorlijke straffen staan. Dat levert soms boeiende gespreksstof op. Het is dan ook goed om dit meteen in de eerste klas op de agenda te zetten. Het werken met een stappenplan (abstract) en zoeklogboek vinden ze over het algemeen wel lastig.
De andere les gaat vooral over het gebruik van bronnen en informatie, met name op het internet. We willen leerlingen opvoeden tot kritische internetgebruikers, die niet alles wat ze voorgeschoteld krijgen voor zoete koek slikken. In een ruime hoeveelheid opdrachten moeten ze websites en informatie beoordelen op betrouwbaarheid en volledigheid. Belangrijke criteria daarbij zijn:
  • wie is de auteur (organisatie), hoe deskundig is deze op het onderwerp
  • wat is het doel en de doelgroep van de website
  • is de website goed onderhouden en voldoende actueel
  • hoe volledig is de informatie die wordt geboden, is er sprake van bronvermelding en links naar andere sites
Deze opdrachten zijn als een soort speurtocht op het internet met duidelijke aanwijzingen en dat vinden de meeste leerlingen wel leuk om te doen. Het moeilijkste vinden ze het om zelf een mening te geven.
Een van de laatste opdrachten betrof de website http://allaboutexplorers.com/explorers/columbus. Dit is een website met heel veel opzettelijke fouten, gemaakt voor lessen informatievaardigheden. Slechts enkele leerlingen uit alle klassen hadden goed doorgezocht en trapten niet in deze valkuil. Enkele anderen hadden nog wel gevonden dat de site door docenten was gemaakt en meenden daardoor ook meteen dat het dan wel betrouwbaar moest zijn. Dat is dan wel een opsteker voor docenten, maar in dit geval ook een aanwijzing dat we hier nog niet mee klaar zijn.
Belangrijk is dat informatievaardigheden ook een plaats krijgen in andere vaklessen en dat vakdocenten een goede bronvermelding en betrouwbare informatie van hun leerlingen verlangen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten