Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

donderdag 6 januari 2011

LEZEN met PLEZIER

Behalve veel rapporten zijn er ook veel nieuwe initiatieven en projecten op het gebied van lezen en leesbevordering in de praktijk.
Leesomgeving
Het Jonge Juryproject is een groot leesbevorderingsproject, dat wij in school al hebben afgerond, maar Stichting Lezen wijst erop dat een goede leesomgeving net zo belangrijk is als de boeken en heeft onlangs een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de beste leeshoek in scholen. De bekende Engelse auteur en leesbevorderingsgoeroe Aidan Chambers zegt: ‘Je kunt pas in een verhaal opgaan als je de juiste houding hebt, als je je volledig concentreert en alle aandacht aan het boek geeft. De ervaring leert dat alle kinderen dat gemakkelijker doen als er in de school ruimtes zijn waar alleen maar gelezen wordt: zogenaamde leeslokalen of leeshoekjes.’ Daardoor komt ook tot uitdrukking dat lezen een belangrijke bezigheid is. Zelf denk ik dat een fijne en rustige leesplek ook een goed tegenwicht kan bieden aan de digi-omgeving die een steeds grotere plaats gaat innemen in school. Het zitbankje in onze mediatheek is een bescheiden leeshoekje: te klein voor deze wedstrijd, maar wel altijd reuze in trek!
Leesplezier
"Vrij, vrolijk lezen is een project met als doel het opleveren van een methodiek voor het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen langs twee lijnen: de aanpak ‘Vrij, vrolijk en veel lezen’ en de aanpak ‘Thematisch lezen’. Centraal in de methodiek staan de woorden motivatie en eigen interesses. Didaktief van oktober heeft een special over begrijpend lezen, waarin eveneens aandacht aan dit project wordt besteed (blz. 13).
Leesstimulering in het vmbo   
APS en Stichting Lezen houden op vrijdag 14 januari 2011 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam een presentatiemiddag over lezen in het vmbo en praktijkonderwijs. Twee onderwerpen staan die middag centraal:
  • het onderzoek dat de CED-groep en DUO Onderwijsonderzoek hebben uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen naar de manieren waarop docenten Nederlands in het vmbo momenteel leerlingen stimuleren in het lezen van fictie en non-fictie en welke knelpunten zij daarbij ervaren;
  • ‘Interactief voorlezen in het vmbo en praktijkonderwijs’. Dit betreft een training voor docenten die is ontwikkeld door het APS. Deze training, die o.a. bestaat uit illustratief filmmateriaal, beoogt het leesplezier van leerlingen te vergroten op interactieve wijze.
Interactief lezen is gebaseerd op de in het basisonderwijs beproefde aanpak van interactief voorlezen die onder andere gebaseerd is op het werk van Aidan Chambers. Het gaat om het voorlezen van verhalen met ‘prikkelende vragen’ voor, tijdens en na het lezen. Vragen die leerlingen aan het denken zetten, die hen helpen het verhaal (beter) te begrijpen en die een gesprek op gang brengen. (http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=1&sm=1&id=6711)
Meer informatie en het programma van 14 januari op de website lezeninhetvmbo.nl. Op de foto's van deze website is Monique Castenmiller, mediathecaris van het Nova College, actief met haar leerlingen.
En nog eens leesbevordering in het vmbo: Leeskr8!
Leeskr8! is ontwikkeld door een paar grote openbare bibliotheken en wil de mogelijkheid bieden om door een combinatie van traditioneel lesgeven en digitale hulpmiddelen leesbevorderen nog leuker te maken.
Zie de website http://leerkr8.leeskr8.nl/ en op de website van leraar24 is een filmpje te zien van zo'n les in de bibliotheek, met een toelichting van de bibliothecaris en de begeleidende docent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten