Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

donderdag 20 januari 2011

Boeken zoeken op thema

Bij het project "Vrij, vrolijk lezen" (http://hwcmediatheek.blogspot.com/2011/01/lezen-met-plezier.html) kwam o.a. de thematische aanpak ter sprake.
Didactief verwijst in het betreffende artikel (pag. 13 e.v.) naar sites zoals boekenzoeker.org of leestipmachine om leerlingen te helpen bij het vinden van passend leesmateriaal. Daar zou ik graag het Leesplein aan willen toevoegen, juist omdat je daar heel goed op verschillende manieren kan zoeken, o.a. op onderwerp, maar ook op leeftijd, terwijl er bij de boeken eveneens niveau-aanduidingen zijn opgenomen. Bovendien geeft Leesplein bij veel thema's links naar websites met achtergrondinformatie over dat onderwerp. Een website als Kjoek beveel ik graag bij de leerlingen aan. Leuke en informatieve site, waar je ook via de keuzelijsten op een aantal thema's kan zoeken.
Bij een site als Leesfeest  ligt de nadruk vooral op het vrije en vrolijke plezier, maar dat spat dan ook van het scherm! Twee websites tot slot met speciale onderwerpen: opnieuw Leesplein, maar dan helemaal gericht op boeken rond de Nederlandse geschiedeniscanon; en Kindonline met een overzicht van jeugdboeken over het internet.

Didactief vervolgt het artikel : ".......De docent en de mediathecaris spelen dan een belangrijke rol. Zij kunnen immers het niveau van een leerling inschatten en de juiste boeken helpen kiezen............"
In het HWC hebben alle leesboeken een niveau-aanduiding, die aansluit bij onze onderwijspraktijk. Alle boeken kunnen in de online catalogus altijd en overal opgezocht worden. Er kan op allerlei manieren gezocht worden o.a.op niveau en/of op onderwerp.
Op de mediatheekvaksite in Teletop staat bovendien voor alle talen een overzicht van alle thema's, waar we leesboeken van hebben en per thema weer een overzicht van de titels die er zijn. Daardoor wordt het voor de leerlingen in de bovenbouw gemakkelijker om voor hun leesdossier Nederlandse, Engelse en Franse en/of Duitse literatuur rond één bepaald thema te vinden. Binnen de mediatheekvaksite in Teletop kunnen ze gemakkelijk doorschakelen naar de catalogus en naar literatuurwebsites en naar de verschillende literaire databanken, omdat hier alles bij elkaar staat.
Als leerlingen in de onderbouw boeken op onderwerp lezen, kan dat niet alleen het leesplezier vergroten met alle positieve gevolgen vandien, maar hen ook vast vertrouwd maken met al deze mogelijkheden om boeken op onderwerp te zoeken als voorbereiding op de bovenbouw. En dat zijn dan weer informatievaardigheden.     1 opmerking: