Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

donderdag 30 december 2010

De rol en de waarde van de schoolmediatheek

Internationaal
Het is aangetoond dat bij samenwerking tussen mediathecarissen en docenten, leerlingen een hoger niveau behalen in lees-, schrijf- en leervaardigheden, in het oplossen van problemen en in informatieve en communicatieve vaardigheden (IFLA/Unesco Manifest voor Schoolmediatheken).
In maart van dit jaar verscheen “School Libraries, Now More Than Ever: The CISSL Position Paper on Library Cuts”. Dit stuk van Carol Gordon en Ross Todd geeft een helder beeld van 5 decennia onderzoeksresultaten en is een stevig pleidooi voor een professionele mediatheek in iedere school.
Ross Todd is associate professor, verbonden aan de School of Communication, Information and Library Studies van de Rutgers University in New Jersey, en tevens directeur van het Center for International Scholarship in School Libraries (CISSL) van de Rutgers University. Todd is een autoriteit op zijn vakgebied en ook in Nederland geen onbekende. CISSL houdt zich bezig met de veranderende rol van schoolmediatheken binnen het zich snel wijzigende onderwijslandschap.
Dat de traditie en de praktijk van schoolmediatheken/bibliotheken in Nederland afwijkt van die in VS, Canada, Australië en diverse landen in Europa doet niets af aan de waarde van deze onderzoeken, ook voor het Nederlandse onderwijs. Integendeel, het zou iedereen die beleidsmatig met onderwijs-mediatheken te maken heeft, extra aan het denken moeten zetten!
HWC mediatheek
Vanuit deze overtuiging streven we in onze schoolmediatheek al jaren naar verdere professionalisering, ontwikkeling en ook integratie in het onderwijs. Vooral dat laatste gaat niet altijd zo snel en soepel als we zouden willen, maar we boeken wel degelijk resultaat en we zijn zelf niet ontevreden over de richting die we opgaan. Onze bevindingen en resultaten leggen we jaarlijks vast in een jaarverslag. Het meten van resultaten is niet zo gemakkelijk. Statistieken van boekenuitleen en databankengebruik zijn wel beschikbaar, maar wat de inhoudelijke onderwijsresultaten daarvan zijn, kunnen wij (nog?) niet inzichtelijk maken. De effecten van onze inspanningen op het gebied van informatievaardigheden zijn afhankelijk van de verdere implementatie en zullen pas op langere termijn duidelijk worden. Voorlopig moeten we het doen met de overwegend positieve reacties van de leerlingen, zeker niet onbelangrijk.
Duits
Een mooi voorbeeld van hoe goede communicatie en samenwerking tussen docenten en mediatheek vrucht kan afwerpen, vinden we bij de Duitse sectie voor wat betreft de onderbouw.
Eerst heeft de sectie – na een stevige sanering - een paar jaar geleden een leesplan voor de klassen gemaakt. Op grond daarvan is een collectieplan voor de komende jaren gemaakt, waarvoor de mediatheek jaarlijks ruimte in de begroting heeft opgenomen. De collectie op A-, B- en C-niveau was aan het eind van vorig schooljaar op peil en behoeft nu voornamelijk nog het normale onderhoud.
Drie jaar geleden stond het aantal uitleningen voor deze boekjes op 36, in 2008/09 was dat 764 en in het vorig schooljaar was dat aantal verdrievoudigd naar 2.239! Wat betekende dit voor de onderwijsresultaten van het leesplan, vroegen wij de sectie. Men liet weten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Een echt representatief beeld ontstaat pas na de vwo-examens in 2013. Wel zijn de reacties en eerste resultaten in de 2e klas en 3e vwo klas overwegend positief en is er een duidelijke stijging in de keuze van vwo voor Duits voor de bovenbouw! Dit jaar richten we ons op het D-niveau, volgend jaar gaan we samen met de sectie de literatuur onder de loep nemen.
Engels
De laatste jaren heeft ook de Engelse collectie, zowel voor onderbouw als literatuur, een opfrisbeurt gekregen. De laatste stap hierin was een sanering van de literatuur. Op grond van de positieve ervaringen bij Duits hebben we ook aan de Engelse sectie gevraagd om een leesplan te maken als basis voor een collectieplan. Op grond daarvan zijn de eerste nieuwe boeken aangeschaft en kunnen we voor de komende jaren verder plannen. Ook de Engelse uitleengegevens vertonen een stijgende lijn en met de nieuwe frisse boeken en titels horen we de leerlingen niet meer zo mopperen over de "oude troep" waar ze uit moeten kiezen. Is motivatie niet een eerste vereiste voor een goed resultaat?!

Het volledige jaarverslag 2009/2010 staat op de Mediatheekvaksite in Teletop (alleen voor intern gebruik).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten