Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

maandag 1 november 2010

Informatievaardigheden lessen: websites

Deze week starten we in de drie vmbo brugklassen met een les informatievaardigheden, waarin websites centraal staan. Aandachtspunten daarbij zijn met name: wie is de auteur/organisatie achter een website, welke bedoeling heeft deze met de website, hoe is het gesteld met de actualiteit en met de volledigheid van de informatie, de verantwoording van gebruikte bronnen, links naar andere websites?
De leerlingen krijgen vooral allerlei opdrachten die hen naar en door bepaalde websites leiden, waarover ze vervolgens dit soort vragen moeten beantwoorden. Ook het aspect internetveiligheid komt opnieuw kort aan de orde. Het is de bedoeling om leerlingen kritisch te leren kijken naar websites en hen  te leren informatie op waarde te schatten in plaats van deze klakkeloos te consumeren.
Vorig jaar was deze les voor het eerst voor vmbo.
In de vwo- en havo brugklassen vindt deze les al een aantal jaren plaats. Bovendien is er voor vwo en havo nog een tweede les, waarin de leerlingen een opdracht moeten maken, waarbij ze kennismaken met het werken volgens een stappenplan en waarbij ze hun acties en informatie moeten vastleggen in een zoeklogboek. Doelstelling: het doelgericht leren verwerven en verwerken van informatie (in plaats van googlen, kopiëren en plakken uit de losse pols).
De lessen en opdrachten worden jaarlijks geëvalueerd, zo nodig aangepast en geactualiseerd.
Beide lessen vinden plaats in lesuren informatica en worden voor dit vak becijferd.
Nu we voor het eerst dit schooljaar gestart zijn met de twee lessen in k.w.t.uren (zie bericht d.d. 16 september), vormen de komende lessen een logisch vervolg daarop. Een van de slotvragen vormt nu een link tussen beide lessen en is een soort testcase of ze ook werkelijk begrijpen waar ze mee bezig zijn. In de k.w.t.les moesten de leerlingen in verschillende bronnen zoeken naar informatie over Christoffel Columbus. Dus ze weten nu allemaal voldoende van deze historische figuur en hebben genoeg met vragen geoefend om te kunnen beoordelen of de website http://www.allaboutexplorers.com/explorers/columbus betrouwbaar is of niet. Extra moeilijkheidsfactor is dat de site engelstalig is, maar we leren hen meteen hoe je via Google zoeken kunt laten vertalen naar het Nederlands.
Het is een beetje een strikvraag, als ze niet voldoende kritisch kijken en zoeken. Kijk zelf maar eens op deze site. Ik ben reuze benieuwd hoe ze het er allemaal vanaf gaan brengen. De resultaten volgen t.z.t. in dit blog.


De meeste havo en vwo brugklassen hebben in de 2e periode informatica. Alleen 1K heeft de eerste opdrachten inmiddels gemaakt en gaat vrijdag met het stappenplan aan de slag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten