Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

vrijdag 25 juni 2010

Oral history tijdens CKV, Nederlands en geschiedenis

Gelezen in Vives:

Met het vakoverstijgende lesproject Register van de Dag van Gister maken en leren leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Noord- en Zuid-Holland geschiedenis uit persoonlijke verhalen van ouderen. Register van de Dag van Gister geeft de scholen educatieve en digitale middelen om het vak geschiedenis interessant te maken voor jongeren.

Interviews, historisch onderzoek en een multime-diapresentatie maken deel uit van de lessen. Via de website http://www.gister.nl/ maken de leerlingen de oral history van hun omgeving beleefbaar voor een breed publiek."
Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten