Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

vrijdag 28 mei 2010

"Trouw met de mediathecaris"

Schreef ik op 21 april al iets over adolescentenliteratuur, dit onderwerp komt nu in bredere zin ruimschoots aan de orde in de special Jeugdliteratuur bij het meinummer van Didaktief. Theo Witte en zijn streven naar een duidelijke opbouw en curriculum voor fictieonderwijs komen aan de orde. Deze vakdidacticus wil naast de 6 niveaus die hij in kaart heeft gebracht voor de bovenbouw, nu ook vier niveaus voor de onderbouw ontwikkelen met de bedoeling om alle niveaus in elkaar te laten schuiven teneinde een naadloze overgang te creëren tussen onder- en bovenbouw. Hij meent dat de lijsten samen met de onlangs wettelijk vastgestelde referentiekaders, docenten een houvast zullen bieden bij het maken van een gestructureerd curriculum voor het gehele fictieonderwijs. Ook het pleidooi van hoogleraar Helma van Lierop voor het gebruik maken van adolescentenliteratuur als brug naar de volwassen roman, vinden we in deze special terug.
Maar naast deze professionals en verschillende docenten, is er aandacht voor de rol van de mediathecaris en welke positieve resultaten bereikt kunnen worden door een goede samenwerking tussen docenten en mediathecaris. "Trouw met de mediathecaris, doe 't niet alleen". Voorbeelden van lessen, speciale dagen en schrijvers op school, o.a. van mijn collega Marian Hendriks (ECL Haarlem) completeren het geheel en maken er een inspirerende special van. Niet alleen voor docenten Nederlands!
Ik lees wel veel jeugdboeken, maar de 50 tot 100 per jaar zoals in het artikel vermeld, haal ik niet, omdat ook de volwassen literatuur voldoende aandacht behoeft. Op deze wijze kan ik in de mediatheek de leerlingen op weg helpen, als ze het moeilijk vinden om een passend boek uit te zoeken.
Ik kijk dan ook uit naar de lijsten voor de onderbouw van Theo Witte, omdat ze een prima hulpmiddel zijn bij inkoop en het vaststellen van verschillende niveaus voor de jeugdliteratuur, vooral de crossover literatuur.
Wij wachten hier echter niet op. Nu al bestaan bij ons lijsten op thema en op niveau voor zowel bovenbouw als onderbouw. Als de Engelse en Franse literatuur volledig is ontsloten - en daar wordt nu aan gewerkt - zullen de overzichten er ook voor deze talen komen. Deze overzichten staan per taal in Teletop > mediatheek > leermiddelen > onderwerpen overzicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten