Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

zondag 4 april 2010

April: Maand van het Vinden

Als warm pleitbezorger voor het opnemen van informatievaardigheden in ons onderwijs, wil ik natuurlijk ook de Maand van het Vinden onder de aandacht brengen.
De Maand van het Vinden is een initiatief van Infovaardig, Instituut voor Media en Informatievaardigheden en
heeft tot doel mensen bewust te maken enerzijds van de noodzaak van het beheersen van informatievaardigheden en anderzijds van waar betrouwbare informatie te vinden is.
Op allerlei plekken in Nederland worden projecten en festiviteiten georganiseerd rondom dit thema.
Het openingscongres van de Maand van het Vinden vindt plaats op 7 april a.s. in het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. O.a. zal collega Roeland Smeets, mediathecaris op het Barlaeus, laten zien op welke wijze informatie kan worden gemanipuleerd. Meer informatie over dit congres en andere bijeenkomsten op de website

hoezo gemanipuleerd?

Naast deze bijeenkomsten is er een een quiz in het archief van Beeld en Geluid en kunnen mensen zich inschrijven voor een quiz via Twitter. Deelnemers moeten elke dag op zoek naar antwoorden op de vragen. Voor de antwoorden op deze vragen moeten altijd meerdere bronnen worden geraadpleegd.
Voor de eerste quiz heb ik me aangemeld. Maar help! Waar haal ik de tijd vandaan? Niet alleen als oplossing voor het tijdgebrek, maar ook voor de teambuilding en ieders know-how is het misschien een goed idee om de vragen in teamverband in de mediatheek te lijf gaan. We zullen zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten